Gizlilik

NCR’nin Gizlilik Politikası 15 March 2022 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

Arapça - Almanca - İspanyolca (İspanya) - İspanyolca (Latin Amerika) - Fransızca (Fransa) - İbranice - İtalyanca

Japonca - Portekizce (Portekiz) -  Portekizce (Brazil) -  Rusça - İngilizce - Basitleştirilmiş Çince

 

Önceki sürümü okuyun

 

NCR Corporation, ürün ve hizmetlerin müşterilerimize sağlanması ile bağlantılı olarak NCR’nin erişim sahibi olduğu Kişisel Veriler (aşağıda tanımlandığı gibi) dahil olmak üzere İşlediğimiz (aşağıda tanımlandığı gibi) Kişisel Verilerin gizliliği ve doğruluğunu korumak için en önemli veri koruma standartlarını uygulamaya bağlıdır. Bu politika, NCR Corporation ve Cardtronics PLC ve Cardtronics şirketler grubu dahil olmak üzere dünya genelindeki küresel iştirakleri (birlikte “NCR”) için, NCR’nin Kişisel Veri Sorumlusu olduğu tüm operasyonlar bakımından geçerlidir.

Tanımlar

“Sözleşme Verileri”, NCR’nin bir müşteriye sözleşme kapsamında sunduğu ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak İşlediği, müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkındaki tüm Kişisel Veriler anlamına gelmektedir. 

“Sorumlu”, tek başına veya diğer taraflarla birlikte Kişisel Verilerin İşlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek ya da tüzel kişi, kamu yetkilisi, kurumu ya da diğer bir kuruluş anlamına gelmektedir.

“Kişisel Veri”, söz konusu bilgiler yasa ile korunduğu ölçüde, tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili olan bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir gerçek kişi, bir kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı ya da bireyin fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir ya da birkaç etkenle ilişkilendirilerek doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir. Kaliforniya Eyaletinde, Kişisel Veriler; tanımlayıcılar, banka hesabı ve ödeme kartı numaraları, Korunan Kategorideki özellikler, ticari bilgiler, biyometrik bilgiler, mesleki, eğitimle ya da istihdamla ilgili bilgiler, İnternet veya elektronik ağ aktivitesi ve geçerli yasalara uygun olarak bir tüketici hakkında bir profil oluşturmak için kullanılan çıkarımlar gibi, belirli bir tüketiciyi veya haneyi tanımlayan ya da onlarla ilişkilendirilebilecek bilgi kategorilerini de içerebilir.

“İşleme”, toplama, kayıt, organize etme, yapılandırma, depolama, adaptasyon ya da değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma ya da başka şekilde erişilir kılma, uygun duruma getirme ya da birleştirme, kısıtlama, engelleme, silme veya imha etme gibi, otomatik araçlarla olsun olmasın Kişisel Veri üzerinde yapılmış işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir.

“İşleyici”, Sorumlu adında Kişisel Verileri İşleyen gerçek ya da tüzel kişi, kamu yetkilisi, acente ya da başka organlar anlamına gelmektedir.

“Özel Kategoriler”, “Hassas Kişisel Veriler” ya da “Korunan Kategori(ler)deki Özellikler” (birlikte “Özel Kategoriler”), geçerli yasa kapsamında belirlendiği ölçüde, ırk veya etnik köken, renk, ulusal kökeni ortaya çıkaran Kişisel Veriler; siyasi fikirler, dini veya felsefi inançlar; sendika üyeliği; gerçek bir kişinin kimliğini benzersiz biçimde tespit etmek amacıyla genetik veriler ya da biyometrik veriler; yaş, engellilik ya da sağlıkla ilgili veriler ya da gerçek bir kişinin cinsel hayatına ya da cinsel yönelimine ilişkin veriler anlamına gelir.

“Siz”, aşağıda tanımlananlar haricinde NCR’nin hakkında Kişisel Veri topladığı, kullandığı veya açıkladığı herhangi bir kişi anlamına gelir.

Kişisel Verilerin Toplanması

NCR’nin sizinle ilgili toplayabileceği Kişisel Veri kategorileri bir müşteri, kullanıcı, çalışan ya da bir ziyaretçi olmanıza ve geçerli yasanın gerekliliklerine bağlıdır.

NCR’ye çeşitli yollarla Kişisel Veri sağlayabilirsiniz; örneğin:

 • Çevrim içi bir hesap ya da bir etkinlik için kaydolarak adınızı, unvanınızı, şirketinizi, işteki görevinizi, fiziksel ve e-posta adresinizi, telefon numaranızı, sosyal güvenlik numaranızı, vergi numaranızı, mali hesap bilgilerinizi, kullanıcı kimliklerinizi ve/veya şifrenizi vermek suretiyle bir Hesap Oluşturarak, bir Kanal Ortağı Olarak ya da bir Ticari Hesap Düzenleyerek.
 • Bizimle bir Sözleşme veya başka bir iş ilişkisine girmek. Sizinle veya işinizle olan ilişkimizi yönetmek, sipariş almak, ürün ve hizmetleri işlemek ve size şikayet ve anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere teslim etmek için iletişim bilgileri, finansal veriler ve diğer benzer verileri toplayabiliriz.
 • Bizimle İletişime Geçerek. Bir posta listesine katılmak, bir ürün veya hizmet ile ilgili soru sormak veya satın almak, iş başvurusunda bulunmak, bir bilgi formu doldurmak veya bir soru, yorum veya talep için bizimle iletişime geçerek adınızı, unvanınızı, şirketinizi, fiziksel ve e-posta adresinizi, telefon numaranızı, özgeçmişinizi, kullanıcı kimliklerinizi ve şifrenizi bize verdiğinizde. 
 • Birinci Taraf ATM'lerimizi veya ATM Ağlarımızı Kullanma. Birinci taraf ATM'lerimizi veya ATM ağımızı kullandığınızda, işlemi tamamlamak amacıyla kartınızı ve hesap bilgilerinizi toplarız.
 • Anket Doldurarak. Katılmaya karar verirseniz Kişisel Verileri içerebilecek belli bilgiler sağlamanız istenebilir.
 • Sosyal Medyada Bizimle İletişime Geçerek. Forumlar, bloglar ya da sosyal medya sayfaları sunabiliriz. Bu kanallarda sağladığınız içerikler “herkese açık” kabul edilir ve gizlilik korumalarına tabi değildir.
 • Tesislerimizi Ziyaret Etmek. Fiziksel tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, güvenlik amaçları için bize kendinizle ilgili bazı bilgiler verebilirsiniz. Ayrıca görüntünüzü çekebilecek kapalı devre video kaydı (yani “CCTV”) kullanabiliriz. 
 • Çekilişlere ya da Yarışmalara Kaydolmak. Sağladığınız iletişim bilgileri, yasalarca izin verildiği takdirde çekiliş veya yarışmalar ve diğer tanıtım, pazarlama ve ticari amaçlarla ilgili olarak size ulaşmak için kullanılabilir. Bazı yetki bölgelerinde, kazananların bilgilerini kamuya açık olarak ilan etmemiz gerekmektedir.

Sizinle ilgili Kişisel Verileri aşağıdaki yöntemlerle toplayabiliriz:

 • Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler. NCR, ilginizi çekebilecek NCR ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek ya da sizinle ilgili sahip olduğumuz bilgilerin doğruluğunu korumak için adımlar atmak amacıyla üçüncü taraflardan sizin hakkınızda bilgi toplayabilir ya da Kişisel Veri elde edebilir. NCR'ye ürün veya hizmet sağlayan bir üçüncü tarafla bir istihdam ilişkiniz veya benzer bir düzenlemeniz varsa, bu üçüncü taraf sözleşme ilişkisini ilerletmek için Kişisel Verilerinizi NCR ile paylaşabilir.
 • Otomatik Veri Toplama. NCR ayrıca bir NCR web sayfası, uygulaması, ürünü veya hizmetini ziyaret ettiğinizde belli teknolojileri kullanarak sizinle ilgili otomatik olarak bilgi toplayabilir; bu bilgiler arasında aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere İnternet Protokolü (IP) adresiniz, kullanıcı ayarlarınız, IMEI, MAC adresiniz, çerez tanımlayıcıları ve ilgili teknolojiler (aşağıya bakın), mobil operatörünüz, mobil reklamcılık ve diğer benzersiz tanımlayıcılar, tarayıcınız, işletim sisteminiz veya cihazınızla ilgili bilgiler, konum bilgileri, İnternet servis sağlayıcısı, hizmetleri kullanmanız öncesinde, sırasında ve sonrasında ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılarla ilgili bilgiler ve hizmetleri nasıl kullandığınıza ilişkin diğer bilgiler yer almaktadır. Topladığımız bilgiler hesaplarla ve diğer cihazlarla ilişkilendirilebilir. Buna ek olarak, web sayfalarımızı, uygulamalarımızı, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin olarak, örneğin etkileşime girdiğiniz içerik türleri ve etkinliklerinizin sıklığı ve süresi gibi bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Kişisel Verilerinizi, diğer kişilerin hizmetlerimizi kullandıkları sırada sağladıkları bilgilerle birleştirebiliriz.
 • Sözleşme Verileri. NCR, müşterisinin(müşterilerinin) yönlendirmesine bağlı olarak sizinle ilgili Kişisel Veriler toplayabilir. Bu gibi durumlarda, NCR’ye yaptıkları yönlendirmelerin herhangi bir gizlilik politikasına ve size verdikleri diğer garantilerin şartlarına aykırı olmadığından emin olmak müşterilerimizin sorumluluğundadır.

Yukarıda daha ayrıntılı belirtildiği üzere, NCR web sayfaları, uygulamaları ve hizmetleri, deneyiminizi iyileştirmek ve belli pazarlama girişimlerimizin etkinliğini belirlemek için çerezler dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanabilir.

 • Çerezler. Çerez, bir web sayfasının bir tarayıcıya gönderebileceği ve böylece tarayıcı kullanıcısının bilgisayarına depolanan küçük bir veri öğesidir. Çerezleri web sayfalarımızın daha etkin şekilde çalışmasını ya da faaliyet göstermesini sağlamak, kullanıcının deneyimini kişiselleştirmek veya web sayfalarımızı ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı hale getirmek amacıyla tek başına ya da diğer teknolojilerden (sunucu günlükleri gibi) toplayabileceğimiz diğer verilerle birlikte kullanabiliriz. Şu adresleri ziyaret ederek çerezler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking veya www.youronlinechoices.eu.
 • NCR’nin Deneyiminizi İyileştirmek için Kullanabileceği Diğer Teknolojiler. NCR ve hizmet sağlayıcılarımız deneyiminizi iyileştirmek için başka teknolojiler kullanabilir. Aşağıda belirtildiği gibi, bu teknolojiler analiz araçlarını, günlük dosyası bilgisini, web işaretçilerini, web bağlantılarını ve yerel paylaşılan nesneleri kapsar.
 • Analiz Araçları. NCR, ziyaretçilerin web sayfalarımızı nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olması için Google Analytics ya da Adobe Analytics gibi analiz araçları kullanabilir. Bu araçlar başka şeylerin yanı sıra sitenin ziyaretçilerinin sayısı, ziyaretçileri siteye yönlendiren web sayfası ve ziyaretçilerin site içinde görüntülediği sayfalar hakkında bilgi toplayan çerezler kullanır. Hem Google Analytics hem Adobe Analytics kalıcı çerezler kullanır. Google Analytics’i tercih dışı bırakmak için şu adresi ziyaret edin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Adobe Analytics’i tercih dışı bırakmak için şu adresi ziyaret edin: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
 • Günlük Dosyası Bilgileri. NCR, web sayfalarımıza her eriştiğinizde günlük dosyası bilgileri kaydeder.  Günlük dosyası bilgisi örnekleri arasında IP adresiniz, tarayıcınızın türü, web sitesine eriştiğiniz sayfa, web sitemizi ziyaret ederken görüntülediğiniz sayfalar, web sayfamızdan çıkmadan önce en son görüntülediğiniz sayfa ve web sayfamızdan ayrıldıktan sonra eriştiğiniz sayfa bulunmaktadır.
 • Web İşaretçileri, Piksel Etiketleri, Clear GIF’ler ve Diğer Teknolojiler. Bu teknolojiler bir web sayfasına ya da bir e-postaya elektronik (ve genellikle saydam) görseller yerleştirmeyi içerir.  Bu görseller cihazınıza çerezler, bir sayfayı görüntülediğiniz saat ve tarih ve sayfayı görüntüleme sürenizin uzunluğu, görselin yerleştirildiği cihazın IP adresi, işaretçinin görüntülendiği saat ve ne süre görüntülendiği, görselin yerleştirildiği tarayıcının türü gibi belli bilgiler yerleştirir.  Bu teknolojileri örneğin NCR’den gelen pazarlama yazışmalarına eklenen bağlantıları açıp açmadığınızı ya da bu bağlantılara erişip erişmediğinizi belirlemek için kullanabiliriz. Bu teknolojiler genellikle çerezlerle çalışır; dolayısıyla çerez bilgilerinizi web sayfamıza ziyaretleriniz ile ilişkilendirmemizi istemezseniz, tarayıcınızda çerezleri kapatmalısınız.
 • Web Bağlantıları. NCR’den gelen e-postalar sizi NCR’nin (ya da tedarikçilerinin) sunucuları üzerinden yeniden yönlendirdikten sonra bir web sayfasına taşımak üzere tasarlanmış bağlantılar içerebilir. Yeniden yönlendirme sürecinde elde ettiğimiz bilgileri belli bir pazarlama girişiminin etkili olup olmadığını belirlemek için kullanırız ve kimliğinizle bağlantılı bilgi toplayabiliriz. NCR’nin tıkladığınız bağlantılar hakkında bilgi toplamasını istemezseniz, mesajın metin tabanlı bir kopyasını (seçenek sunulmuşsa) seçebilirsiniz.  Ayrıca size gönderdiğimiz e-postalardaki bağlantılara tıklamayı tercih etmeyip ilgili kaynağı bağımsız olarak çevrimiçi şekilde arayabilirsiniz.
 • Yerel Paylaşılan Nesneler (“Flaş Çerezler”). NCR size video gibi multimedya içerikleri iletmek için Adobe Flash Player® kullanabilir.  NCR, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için, flaş içerik bilgilerinizi ve tercihlerinizi saklamak üzere, NCR’nin kullandığı diğer çerez türlerine benzer şekilde Flaş yerel olarak paylaşılan nesneler (LSO’ler) –bazen “flaş çerezler” olarak anılır– kullanabilir.  Flaş çerezleri Adobe’nin web sayfasında aşağıdaki bağlantıya erişerek yönetebilirsiniz: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
 • API’ler ve SDK’ler ile İlgili Bildirim. Uygulamalarımızın işlevselliğinin parçası olarak üçüncü taraf API’ler ve yazılım geliştirme kitleri (“SDK’ler”) kullanabiliriz. API’ler ve SDK’ler, analiz ve reklam iş ortakları dahil olmak üzere üçüncü tarafların, analiz hizmetleri ve ilginizi çekecek içerik sağlamak dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla Kişisel Verilerinizi toplamasına izin verebilir.  API ve SDK’leri nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle aşağıda belirtilen yollardan iletişime geçin.
 • Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler. Sizin tarafınızdan verilen bilgileri tamamlamak amacıyla, üçüncü taraf hizmetler ve kuruluşlar dahil olmak üzere diğer kaynaklardan sizinle ilgili Kişisel Veriler elde edebiliriz. Örneğin, bir uygulama mağazası, üçüncü taraf oturum açma hizmeti ya da bir sosyal ağ sitesi üzerinden web sayfamıza, uygulamalarımıza, ürün ve hizmetlerimize erişim sağladığınız takdirde bu üçüncü taraf uygulamasından gizlilik ayarlarınız üzerinden herkese açık hale getirdiğiniz sizinle ilgili bilgileri toplayabiliriz. Bu hizmetler üzerinden topladığımız bilgiler adınızı, kullanıcı kimlik numaranızı, kullanıcı adınızı, konumunuzu, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, e-postanızı, profil resminizi ve söz konusu hizmette kayıtlı kişilerinizi içerebilir. Bu tamamlayıcı bilgiler, bize sağladığınız bilgileri doğrulamamıza ve size işimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgi sağlama becerimizi geliştirmemize olanak vermektedir.

Bir sözleşmenin ifası sırasında müşterilerimiz adına Kişisel Verileri İşlediğimizde, bu İşleme süreci için müşterinin gizlilik politikası geçerlidir. NCR, bu müşterilerin size karşı olan gizlilik yükümlülüklerine uygun olan İşleme talimatlarını NCR’ye sağlayacakları konusunda müşterilerine güvenir.

Kişisel Verilerin Kullanılması

NCR, Kişisel Verileri belirtilmiş ve meşru amaçlarla toplamaya, İşleme sürecini beyan edilen amaçla sınırlandırmaya ve ilgili verileri önceden izniniz olmaksızın söz konusu amaca aykırı biçimde daha fazla İşlememeye bağlıdır.

NCR’nin İşleme Süreci için Yasal Dayanaklar. NCR, aşağıda belirtilen amaçlar dahil olmak üzere, Kişisel Verileri NCR’nin iş gereksinimlerini (aşağıda açıklandığı gibi) yerine getirmek için makul şekilde gerekli olduğu zaman kullanacaktır:

 • Sizinle bir sözleşmeyi veya diğer iş ilişkisini yerine getirmek ya da sözleşme yapmadan önce isteğiniz üzerine adımlar atmak;
 • Bir mevzuat ya da yasa yükümlülüğüne uymak;
 • Sizin ya da bir başka gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak;
 • Kamu çıkarı için yapılan bir görevi gerçekleştirmek;
 • İşlemeyi sizin rızanızla yapmak; bu rızayı aşağıda açıklandığı üzere istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz;
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla NCR’nin ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaati için
 • Performanslarını, dayanıklılığı, güvenilirliklerini ya da verimliliklerini artırmak için ürün, hizmet, pazarlama ya da güvenlik prosedürleri araştırmak ve geliştirmek;
 • İşlemlere ilişkin denetim yapmak, geçerli yasalara uygun biçimde kısa süreli geçici kullanım, mevcut amaçlanan işlevselliği aksatan hataları saptayıp onarmak üzere hata bulmak ve bir hizmetin veya cihazın kalitesini veya güvenliğini doğrulamaya veya sürdürmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak;
 • Güvenlik olaylarını tespit etmek, NCR’nin bilgi teknolojisi alt yapısı, Fikri mülkiyeti ya da saygınlığı ve itibarı dahil NCR personelini, mülklerini ve varlıklarını tehdit ve zararlar dahil olmak üzere kötü niyetli, aldatıcı, sahtekâr veya yasa dışı faaliyetten korumak ve bu gibi faaliyetlerden sorumlu olanlar aleyhine dava açmak;
 • İlgili kurumsal politikalara ve şartlara uyum sağlamak ya da
 • Ticari işlemler, personel ve bilgi teknoloji sistemleri dahil, küresel kurumsal kaynakların kullanımını optimize etmek.

Ek İş Amaçları. Yukarıdakilere ek olarak, NCR Kişisel Verileri aşağıdaki özel amaçlar ve koşullar için İşleyebilir:

 • Hassas Veriler. Kişisel Verilerin Özel Kategorileriyle veya Korunan Kategorideki Özelliklerle ilgili olarak, NCR söz konusu bilgileri, geçerli yasaya uygun bir şekilde İşleyebilir. 
 • Sözleşme Verileri. Yukarıda belirtildiği gibi, NCR, Sözleşme Verilerini müşterileriyle geçerli sözleşme yükümlülüklerine ve geçerli yasaya uygun şekilde kullanacaktır.  NCR Sözleşme Verilerini mevzuat ve yasa gerekliliklerine uyumu kolaylaştırmak için de kullanabilir.
 • Kimlikten Arındırılmış Veriler. Daha önce Kişisel Veri olan ancak artık bireyleri tanımlamayan kimlikten arındırılmış ya da toplu duruma getirilmiş veriler için, NCR, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, süreçlerimizi ve güvenlik prosedürlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için araştırma ve geliştirme, istatistiksel, trend veya model analizi gerçekleştirebilir.
 • Satış ve Pazarlama. NCR Kişisel Verilerinizi müşteri memnuniyeti anketleri ya da pazar araştırması için geri bildirimlerinizi almak, size ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama kaynakları sunmak, sizi etkinliklerden haberdar etmek ve NCR hakkında bilgi vermek amacıyla sizinle iletişim kurmak dahil olmak üzere satış ve pazarlama amacıyla kullanabilir. Gizlilik tercihlerinizi istediğiniz zaman aşağıda belirtildiği şekilde değiştirebilirsiniz. Zaman zaman, NCR, kendisi de hakkınızda Kişisel Veri toplayabilecek olan bir üçüncü tarafla ortak markalı bir teklif ya da iletişim hazırlayabilir.  Bu gibi durumlarda, Kişisel Verilerinizin söz konusu üçüncü taraflarca kullanımı bu Gizlilik Politikasının değil onların kendi gizlilik politikaları kapsamında yer alır. Bu web sitesinden bir sayfayı başka bir bireye göndermeyi tercih ettiğiniz durumlarda (böyle bir seçenek söz konusu olduğunda), NCR talebinizi yerine getirmek için söz konusu birey hakkında isim ve e-posta adresi gibi belli Kişisel Verileri isteyebilir, ancak NCR söz konusu bilgileri daha fazla kullanmayacaktır. NCR’nin kullanımı, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, satış amaçlı aramalar yapmayı, pazarlama yazışmaları göndermeyi, istenen hizmetleri ya da işlemleri sunmayı veya tamamlamayı ve bir dizi işlemi takip ve analiz etmeyi kapsayabilir.
 • Sosyal Ağ Oluşturma Araçları. NCR size bilgi sağlamak için sosyal ağ oluşturma grafik bileşenlerini veya araçlarını kullanırsa bilgileriniz geçerli sosyal ağ platformunun kullanım koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olacaktır.
 • Ticari İşlemlerin Gerçekleştirilmesi. NCR Kişisel Verilerinizi sizinle ya da kuruluşunuzla ticari işlem taleplerini gerçekleştirmek için kullanabilir.  Müşterilerimize ilişkin olarak, bu gibi talepler, hesaplara bakım ve hizmet sağlama, müşteri bilgilerini doğrulama, ödemeleri işleme koyma, reklam ve pazarlama hizmetleri sağlama, analiz hizmetleri sağlama, teknolojik gelişim ve gösterim konusunda iç araştırmalar yapma, ürün sorunları, onarımları veya güncellemelerine dair bildirimler verilmesi dahil olmak üzere ürün ve hizmet sağlama ya da sorularınız, yorumlarınız ve taleplerinize yanıt olarak sizinle iletişime geçmeyi içerebilir ve bu sayılanlarla sınırlı değildir. Tedarikçilerimiz bakımından, söz konusu taleplere satın alma emirleri düzenlenmesi, faturaların alınması ya da tahminler gibi başka bilgiler sağlanması dahil olabilir.  Eğer, hizmet ya da destek sunarken (web sitelerimizin ya da uygulamalarımızın kullanımıyla ilgili yardım sağlanması dahil), sizinle telefon aracılığıyla ya da e-posta veya çevrimiçi sohbet gibi araçlar aracılığıyla elektronik iletişimle iletişim kurarsak, kalite güvence, eğitim amacıyla ya da etkileşimin ya da işlemin detaylarını belgelemek için etkileşimlerimizi izleyebiliriz ya da kaydedebiliriz.
 • İşe Alım. NCR’ye iş başvurusunda bulunursanız, bize kendiniz hakkında özgeçmişiniz gibi bilgiler sunabilirsiniz.  İşe alım uygulamalarımızın verimliliğini optimize etmek için aday başvurularında niteliksel puanlandırma ve derecelendirme için otomatik işleme tekniklerinden yararlanabiliriz. Ancak bu durumlarda söz konusu İşleme, İnsan Kaynakları personelimiz tarafından denetlenmektedir.  Bu bilgileri sizi işe alım için değerlendirmek amacıyla NCR’nin tamamında kullanabiliriz ve bilgilerinizi ileride değerlendirmek üzere, NCR’nin geçerli yasal gerekliliklere uymasını sağlamak için ve bu Gizlilik Politikasında ya da size sunulmuş olabilecek ayrı bir bildirimde başka biçimde belirtildiği üzere dosyada saklayabiliriz.

Transferler

NCR küresel operasyonları, ortakları ve tedarikçileri bulunan küresel bir şirkettir. Bir ticari işlemin verimli ve etkin bir şekilde yapılması için veya Kişisel Verilerin yukarıda belirtilen kullanımlarından birini yerine getirmek için gerekli olduğunda, NCR’nin Kişisel Verileri onların toplandığı ülkeden sizin yaşadığınız ülkenin yasalarından farklı veri koruma yasalarına sahip olabilecek başka bir ülkeye transfer etmesi gerekebilir. Söz konusu transfer bir ülkeden ya da bölgeden ilk olarak dışa aktaran ülkenin (“Dışa Aktaran Ülke”) veri sahiplerinin hakları ve özgürlükleri için yeterli seviyede koruma sunmadığı düşünülen bir başka ülkeye ya da bölgeye yapıldığında, NCR’nin politikası, bu işlemin, ilgili grup şirketleri, iş ortakları ya da tedarikçiler arasında Kişisel Verilere Dışa Aktaran Ülkedeki ile aynı koruma seviyesinin uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanmış olan sözleşmeye dayalı kontrollere dayanılarak yapılmasını sağlar.  NCR’nin sözleşmeye dayalı tedbirleri Avrupa Komisyonu ya da Dışa Aktaran Ülkenin diğer veri koruma düzenleyici kurulları tarafından yayınlanmış olan ‘standart sözleşme maddelerine’ dayanır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Açıklanması

Kişisel Verilerinizi (Sözleşme Verileri dahil) NCR içinde paylaşabiliriz. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz:

Hizmet Sağlayıcılar. Kişisel Verileri bize Kişisel Verileri İşlememiz için yardımcı olan üçüncü taraf tedarikçilerle ve hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Tedarikçi kategorilerine verilebilecek örnekler şunları içerir: BT satıcıları (BT ve ilgili hizmetler, güvenlik ürünü sağlayıcıları, e-posta sağlayıcıları ve uygulama sağlayıcıları dahil), müşteri hizmetleri sağlayıcıları, taşeron işçiler, danışmanlar, profesyonel danışmanlar ve ürün ve hizmetlerimizin sağlanmasını destekleyen diğer satıcılar. NCR, tedarikçilerimizle ve hizmet sağlayıcılarımızla bilgilerinizi NCR’nin politikasına ve geçerli yasaya uygun bir şekilde ele almalarını gerektiren sözleşmeler yapmaktadır. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanmalarına izin vermiyoruz ve kişisel verilerinizi yalnızca belirtilen amaçlar için ve talimatlarımıza uygun olarak işlemelerine izin veriyoruz.

İş Ortakları. Birlikte ürünler ve hizmetler sunduğumuz iş ortaklarımıza Kişisel Veri sağlayabiliriz. Bu gibi durumlarda, iş ortağımızın adı bizimkinin yanında görünebilir.

Banka Kartı Çıkaran Kuruluşlar. Birinci taraf ATM'lerimizden birini kullandığınızda, talep edilen işlemi doğrulamak amacıyla kartınızı veren kuruluş veya hesap sağlayıcınızla elde edilen bilgileri paylaşırız.

Reklam Ortakları. Üçüncü taraflar NCR’nin web sayfalarında reklam yayınlamaz. Ancak NCR, zaman içindeki ve farklı cihazlar ve web sayfaları (NCR’nin web sayfaları dahil) üzerindeki çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplayan üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir.  Bu üçüncü taraflar size ilgi alanlarınıza bağlı olarak hedeflenmiş reklamlar göndermek amacıyla hakkınızda belli bilgiler (ör., IP adresiniz, mobil tanımlayıcılar, ziyaret edilen sayfa(lar), konum, günün saati) toplamak için NCR’nin web sayfaları dahil çok sayıda web sayfasında çerezler ve web işaretçileri kullanır. Ziyaret ettiğiniz diğer web sayfalarında NCR hakkında hedeflenmiş reklamlar vermemize yardımcı olmaları için bu üçüncü tarafları görevlendiririz. Bu işlevi sağlamak için cihazınıza çerezler yerleştirmek amacıyla bu üçüncü taraflara imkan sağlarsak bunu bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde yaparız. Ancak üçüncü tarafların bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması kendi gizlilik politikalarına ve beyanlarına tabi olur. NCR’nin size hedeflenmiş reklamlar göndermesini kontrol etmek için aşağıda açıklandığı gibi birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır.

Birleşme, Satış veya Diğer Varlık Transferleri Durumunda Açıklama. Zaman zaman, NCR bir ya da birden fazla işletmesinin satılması, satın alınması, birleşmesi ya da yeniden organizasyonu ile ilgili olabilecek çeşitli iş geliştirme faaliyetlerine girmeyi düşünebilir.  Bu iş geliştirme faaliyetleri Kişisel Verilerin olası ya da gerçek alıcı(lar)a açıklanmasını gerektirebilir. Bu gibi açıklamalar gerektiğinde, NCR Kişisel Verilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlamaya çalışacaktır.

Bizi ve Başka Kişileri Korumak için Açıklamalar. Belli durumlarda, NCR açıklama yapmak bir yönetmelik, düzenleme, yargı süreci, mahkeme emri veya celp uyarınca olduğu gibi tabi olduğumuz yasal bir otorite tarafından gerektiğinde Kişisel Kişisel Verileri kullanabilir ya da üçüncü taraflara açıklayabilir. Ayrıca NCR’nin haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini ve/veya müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ya da diğer üçüncü tarafların haklarını ya da mülkiyetlerini korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi kullanma ya da emniyet yetkilileri, denetçiler, danışmanlar ve devlet yetkilileri gibi üçüncü taraflara açıklama hakkımızı saklı tutuyoruz. Kişisel Verileri ayrıca politikalarımızı ya da sözleşmelerimizi uygulamaya koymak, tarafımıza ödenmesi gereken tutarları tahsil etmek ya da şüpheli veya fiili yasa dışı faaliyetin soruşturulmasına ya da kovuşturulmasına yardımcı olmak amacıyla açıklayabiliriz

Gizlilik Haklarınız

Tercihleriniz. Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak belli seçenekleriniz bulunmaktadır.  Kişisel Verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğinizde, bu rızayı aşağıdaki gibi istediğiniz zaman geri çekebilir ve daha bundan sonra işlemeyi engelleyebilirsiniz:

 • E-posta ve Telefon İletişimleri. Zaman zaman bilgi almak ya da NCR hizmetlerine erişmek için kaydolabilirsiniz ya da yasaların izin verdiği durumlarda, size ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bilgiler verebiliriz. Her durumda, söz konusu iletişimleri ya da hizmetleri almanızı kontrol etmek için gereken mekanizmaları size sağlayacağız. Ayrıca size sağlayabileceğimiz e-posta iletişimlerinde yer alan üyelikten çıkma talimatlarını izleyerek, e-posta yoluyla gönderilen pazarlama iletişimlerini artık almak istemediğinizi bize belirtebilirsiniz ve bu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi bize her zaman doğrudan ulaşabilirsiniz.
 • Sözleşme Verileri. Sözleşme Verileri ile ilgili olarak, NCR müşterisi, Kişisel Verilerinizden ve geçerli olduğu takdirde gizlilik hakları taleplerinizi İşlemekten sorumludur.
 • Mobil Cihazlar. Bir NCR mobil uygulaması kurduğunuz takdirde NCR mobil uygulamalar üzerinden size anlık bildirimler gönderebilir. Mobil cihazınızda ayarları değiştirerek bu tür iletişimleri alma tercihinden vazgeçebilirsiniz. Ayrıca mobil uygulamalarımızı kullanırsanız konum tabanlı bilgiler toplayabiliriz. Mobil cihazınız üzerindeki ayarları değiştirerek bu toplama işlemini tercih dışı bırakabilirsiniz.
 • İzlenmeme (Do Not Track, “DNT”), kullanıcıların belli web tarayıcılarında ayarlayabileceği bir gizlilik tercihidir. Web tarayıcıları tarafından iletilen DNT sinyallerine veya benzeri mekanizmalara NCR’nin şu anda yanıt vermediğine veya itibar etmediğine lütfen dikkat edin.
 • Çerezler ve İlgi Alanına Dayalı Reklamcılık. Cihazınızın ya da tarayıcınızın izin verdiği ölçüde tercihlerinizi ayarlayarak cihazınıza teknolojiler yerleştirilmesini durdurabilir veya kısıtlayabilir veya bunları kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirmek isterseniz, lütfen tarayıcınızın sunduğu çevrimiçi yardıma ya da cihaz üreticinizin web sayfasına başvurun.  Ancak çerezleri kapatmaya karar verirseniz, web sayfamızın bazı özelliklerini kullanamayabileceğinizi ve bazı sayfaların düzgün şekilde görüntülenemeyebileceğini unutmayın. Cihazınızda çerezlerin yönetilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Çevrimiçi reklamcılık sektörü de otomatik düzenleme programlarına katılan veri ortaklarından ve diğer reklam iş ortaklarından hedeflenmiş reklam alma tercihinden çıkabileceğiniz web siteleri sağlamaktadır. Bu web sitelerine http://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/choices/, www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ve www.aboutads.info/choices/ adreslerinden erişerek hedeflenmiş reklam ve tüketici tercihi ve gizliliğine ilişkin daha fazla bilgi edinebilirsiniz.  Bir mobil cihazda mobil uygulamalar için ayrı şekilde tercihlerde bulunmak için cihazınızın uygulama mağazasından DAA’nın AppChoices uygulamasını indirebilirsiniz. Veya bunun yerine, bazı cihazlar için, cihazınızın ayarlarındaki platform kontrollerini kullanarak tercih kullanabilirsiniz.

Lütfen unutmayın, her tarayıcıda ve her cihazda ayrı şekilde tercih dışı bırakmanız gerekir. AdChoices bağlantısı içeren üçüncü taraf sitelerdeki reklamlar, reklam iş ortakları tarafından zaman içinde ve çeşitli web sitelerinden toplanan bilgilere dayalı olarak size yönlendirilmiş olabilir. Bu reklamlar aynı zamanda reklam iş ortaklarının bu bilgileri ilgi alanına dayalı reklamcılık amaçlarıyla kullanması tercihinden ayrılmak için bir mekanizma sağlayabilir. Ayrıca tercihlerinizi uygulasanız bile, NCR’den jenerik, hedeflenmemiş reklamlar alabilirsiniz. 

Bireysel Haklarınız. Geçerli yasalara uygun olarak, şunları yapabilmeniz için size bazı mekanizmalar sağlıyoruz:

 • Hakkınızdaki Kişisel Verilere yasal gerekliliklerle uygun şekilde erişmek. Ayrıca bazı durumlarda elektronik Kişisel Bilgilerinizi alma ya da üçüncü bir tarafa gönderilmesini sağlama hakkınız olabilir. Yasanın izin verdiği hallerde, hakkınızdaki bilgileri vermemiz gerektiğinde NCR makul bir ücret isteyebilir. NCR’nin bilgi paylaşmış olduğu kamu ve özel kuruluşlar hakkında bilgi talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.
 • Kişisel Verileriniz yanlış ya da eksik olduğunda onların düzeltilmesini istemek.  Bazı durumlarda, NCR, kendinizle ilgili Kişisel Verileri güncellemenize olanak veren veya sizi düzeltme yapma yetkisine sahip olan Kişisel Verilerinizin Sorumlusuna yönlendiren self servis araçlar sağlayabilir. 
 • Yasalar tarafından öngörülen belli istisnalara tabi olmak üzere yasalarca izin verildiği takdirde Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek.
 • Kişisel Verilerinizin üçüncü taraflara satılması tercihini onaylama veya onaylamama hakkı dahil olmak üzere, geçerli olduğu takdirde ve bu tür taleplere yasalarca izin verilmesi halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesine kısıtlama talep etmek veya itiraz etmek. Siz verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğinizde NCR verilerinizin doğruluğunu teyit etmeyi üstlendiğinde; NCR’nin İşleme süreci yasalara aykırı olduğu ve siz de silme hakkına sahip olduğunuz halde bunun yerine verileri İşlemeyi kısıtlamamızı talep ettiğinizde; verilere bizim tarafımızdan İşleme amaçlarıyla daha fazla ihtiyaç duyulmadığında ancak sizin tarafınızdan bir kanuni hak talebinin takip edilmesi veya savunulmasında ya da NCR tarafından onun meşru menfaatlerinin sizin kısıtlama talebinize baskın geldiği durumlarda ihtiyaç duyulduğunda Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Sizinle ilgili olan ve İşlenmeden hemen önce kısıtlanmış bulunan tüm bilgileri işlemeye başlamamızdan önce NCR sizi bilgilendirecektir.

Talebinizi yapmak için hesabınıza giriş yapabilir veya aşağıda belirtilen iletişim mekanizmalarını kullanabilirsiniz veya hesabınız yoksa lütfen erişim talebi portalımızı ziyaret edin. Bu talepleri geçerli yasalara uygun biçimde işleyeceğiz. Gizliliğinizi korumak için gerekli olduğunda NCR bir talep üzerine harekete geçmeden önce kimliğinizi doğrulamak için makul adımlar atabilir.

Rıza İstisnaları. Önceden rızanızı verdiğiniz durumlarda, bu işleme süreci için verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz ancak rızanızı geri almadan önce NCR’nin yaptığı işlemenin yasaya uygunluğu bundan etkilenmez.  Rızanızı geri aldığınızda, daha fazla İşleme için sizin çıkarlarınıza, haklarınıza ya da özgürlüklerinize baskın gelen yasal zemin olmadıkça veya İşleme kanuni hakların tesisi, uygulanması ya da savunulması için gerekmedikçe bilgilerinizi başlangıçta izin vermiş olduğunuz amaç(lar)la kullanmayacağız.

Bir Talebin Reddi. Belli durumlarda, örneğin erişim veya silme talebi açık bir şekilde temelsizse ya da aşırıysa, özellikle tekrarlıysa, erişim sağlamanın yükü ya da masrafı gizliliğiniz üzerindeki risklerle orantısız olacaksa ya da başkalarının hakları ihlal edilecekse geçerli yasa NCR’nin söz konusu talepleri geri çevirmesine izin verebilir. Bu Gizlilik Politikasının Bize Ulaşın bölümünde belirtildiği şekilde NCR ile iletişime geçerek bir redde itiraz edebilirsiniz.

İstatistiksel Analiz ve Profil Çıkarma Dahil Otomatik Bireysel Karar Alma Kullanımı

NCR, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ya da süreçlerimizin kalitesini, performansını veya verimliliğini artırmak ya da iş başvurusunda bulunanları elemek, yasaya ya da politikaya uyumu kolaylaştırmak ya da bilgi teknolojisi altyapımızı korumak gibi nedenlerle profil çıkarma dahil olmak üzere, otomatik bireysel karar almayı desteklemek için istatistiksel ve analitik teknikler kullanabilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

NCR, Kişisel Verileri korumak üzere en önemli veri güvenliği koruma önlemlerini sağlamayı amaçlar. Kuruluşumuz genelinde güvenliğe öncelik veriyoruz ve iş yaptığımız ülkelerde geçerli olan yasalara ve sözleşme gerekliliklerimize uygun olarak faaliyet göstermeye bağlıyız. Ayrıca NCR, Kişisel Verileri bu yasa ve düzenlemelere uygun biçimde korumak üzere tasarlanmış olan makul ve uygun adımlar atmaktadır.   

Kişisel Verilerin Saklanması

NCR, Kişisel Verileri yalnızca NCR’nin bu bilgilerin toplanmasındaki genel amaç(lar)ı desteklemek için gerek görülen süre boyunca saklar. Kişisel bilgilerinizi iş ve yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, varlıklarımızı korumak ve haklarımızı ve anlaşmalarımızı uygulamaya koymak üzere gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız. Kişisel Verilere erişimi, bunların kullanılmasını ve saklanmasını makul surette gerekli olan en az düzeye indirmek için önlemler alıyoruz.   

Çocuklara Ait Bilgiler

NCR’nin uygulamaları ve web sayfaları 16 yaşın altındaki çocuklar için değildir.  Uygulamalarımızı ve web sayfalarımızı kullanarak en az 16 yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz. Bir ebeveyn ya da vasi iseniz ve çocuğunuzun izniniz olmadan NCR’ye Kişisel Verilerini verdiğine inanıyorsanız lütfen aşağıda açıklanan yollarla bize ulaşın.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz ve bu gizlilik politikasının güncel bir kopyasını web sayfamızda erişime sunacağız. Sizden daha önce toplamış olduğumuz Kişisel Verileri kullanma ya da paylaşma şeklimizde önemli bir değişikliğe neden olacak revizyonlar yaptığımızda, geçerli yasalara uygun olarak bu değişiklikleri söz konusu Kişisel Verilere uygulamadan önce size rıza gösterme veya tercih dışı bırakma fırsatı sunacağız.

Tercihlerinizi Değiştirmek ve Bizimle İletişime Geçmek

Pazarlama tercihlerinizi buraya tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Olabilecek tüm endişelerinizi irdelemek istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasıyla ya da NCR’nin Kişisel Verilerinizi ele alma şekliyle ilgili yorumlarınızı ya da sorularınızı [email protected] adresine e-posta ile ya da aşağıdaki adrese mektupla iletebilirsiniz:

NCR Corporation
Privacy Office
864 Spring Street NW
Atlanta, GA 30308
ABD Ücretsiz telefon: 1-800-CALL-NCR

Talebinize, gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde yanıt vereceğiz. 

NCR endişelerinizi tatmin edici biçimde ele almadığı takdirde yetki bölgesinde bulunan herhangi bir ulusal veri koruma kurumunuza şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.